TẤT CẢ THÀNH VIÊN ĐỀU CÓ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY, NGƯỜI THAM GIA PHẢI CÓ TỔNG HỢP TÍCH LUỸ TỪ 1.000.000 TRỞ LÊN, GIỚI THIỆU CÀNG NHIỀU BẠN BÈ ĐẾN ONBET THÌ SẼ XÂY ĐƯỢC TOÀ KIM TỰ THÁP CÀNG ĐỒ SỘ.
Để xây dựng kim tự tháp tỷ đô bạn gửi bất kỳ LINK của ONBET cho bạn bè đăng ký, sau đó liên hệ ngay CSKH để liên kết mối quan hệ đại lý:
Ví dụ: Bé Ba giới thiệu được Bé Tư thì sau Bé Tư đăng ký xong liên hệ CSKH báo cáo:
Tên tài khoản game người được giới thiệu + sđt + tài khoản game người giới thiệu